Dương Trường Giang - Hải Lê

1234 Lên Vũ Quốc Nhật - Dương Trường Giang
Cứ Mơ Đi Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang
Làm Cha Dương Trường Giang
Ngày Trôi Về Phía Cũ Trung Quân Idol - Dương Trường Giang
Phố Không Mùa Bùi Anh Tuấn - Dương Trường Giang
Mùa Đi Ngang Phố Dương Trường Giang
Mưa Lạnh Lắm Dương Trường Giang
Lặng Lẽ Dương Trường Giang
Thu Ảm Đạm Dương Trường Giang
Ngày Tắt Dương Trường Giang