Giang Hồng Ngọc
Hạ Trắng Giang Hồng Ngọc
Mưa Lệ Giang Hồng Ngọc
Cỏ Úa Giang Hồng Ngọc
Mùa Thu Cho Em Giang Hồng Ngọc
Con Đường Xưa Em Đi Giang Hồng Ngọc
Ngày tết Việt Nam Tống Hạo Nhiên - Giang Hồng Ngọc
Biển Gọi Giang Hồng Ngọc