...
Lk Về Quê 2 Lê Sang - Giáng Tiên
...
Đò Qua Bến Sông Lê Sang - Mai Lệ Quyên
...
Dang Dở Tình Buồn Lê Sang - Mộng Yến
...
Tiễn đưa Lê Sang
...
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
...
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
...
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Thôi Em Hãy Về Đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
...
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Trai Miền Trung Gái Miền Tây. Lê Sang - Giáng Tiên