Vũ Đặng Quốc Việt - Trần Nghĩa
Mơ Giấc Mơ Tương Phùng Huy Luân - Vũ Đặng Quốc Việt
Em Chưa Từng Biết Tên Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Empty Vũ Đặng Quốc Việt
Introduce Vũ Đặng Quốc Việt
By Myself Vũ Đặng Quốc Việt
Dreamers Vũ Đặng Quốc Việt
Melt Vũ Đặng Quốc Việt
Midnight Vũ Đặng Quốc Việt
Raindrop Vũ Đặng Quốc Việt
TikTok Vũ Đặng Quốc Việt
Hyaline Vũ Đặng Quốc Việt
Wuthering Heights Vũ Đặng Quốc Việt
Tình Đầu Vũ Đặng Quốc Việt
Thưa Mẹ Con Về Trương Thảo Nhi - Vũ Đặng Quốc Việt
Chào Nhé... Vũ Đặng Quốc Việt - Đông Hùng Idol