...
...
Nỗi Buồn Gác Trọ Khánh Bình - Lan Vy
...
Đêm Tóc Rối Khánh Bình
...
Gió Về Miền Xuôi Khánh Bình
...
Ru Lại Câu Hò Thùy Dương - Khánh Bình
...
Đêm Tâm Sự Dương Hồng Loan - Khánh Bình
...
Sông Quê Hồng Phượng - Khánh Bình
...
Bỏ Quê Thùy Dương - Khánh Bình
...
Mộng Ước Đôi Ta Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Khánh Bình - Lan Vy
...
...
Chuyện Đêm Mưa Khánh Bình
...
Lk Con Đường Xưa Em Đi Khánh Bình - Lý Thu Thảo
...
Con Sáo Vô Tình Khánh Bình
...
Tình Bơ Vơ Khánh Bình - Lý Thu Thảo