Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ

Mưa Đêm Ngoại Ô Ân Thiên Vỹ
Sau Lần Hẹn Cuối Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Thao Thức Vì Em Hà My - Ân Thiên Vỹ
Đường Tình Đôi Ngả Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Mưa Đêm Ngoại Ô Lâm Tuấn Anh - Ân Thiên Vỹ
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh - Ân Thiên Vỹ
Đêm Tâm Sự 1975 Ân Thiên Vỹ - Hồng Quyên
Đêm Tâm Sự Ân Thiên Vỹ
Dem Tam Su Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Chuyen Tau Hoang Hon 1975 Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ