Ngọc Hương - Ân Thiên Vỹ

LK Tình Nghèo Có Nhau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Xin Thời Gian Qua Mau Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Đính Ước Ân Thiên Vỹ - Tố My
Đêm Tâm Sự Ân Thiên Vỹ - Tố My
Đường Tình Đôi Ngã Ân Thiên Vỹ - Lâm Ngọc Hoa
Giờ Xa Lắm Rồi Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
Sầu Tím Thiệp Hồng Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
Lạnh Trọn Đêm Mưa Giao Linh - Ân Thiên Vỹ
LK Nhật Ký Hai Đứa Mình Hà My - Ân Thiên Vỹ
LK hãy quên anh Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
Hoa Tím Ngày Xưa Ân Thiên Vỹ
Người thương kẻ nhớ Ân Thiên Vỹ - Lưu Quang Bình