Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Vòng Tay Lỡ Làng Huỳnh Nhật Huy
Sợ Đề Vũ Tuấn - Huỳnh Nhật Huy
Đổi Thay Ngô Quốc Linh
Yêu Là Ảo Mộng Ngô Quốc Linh
Người Mang Tâm Sự Ngô Quốc Linh
Tình Xưa Ngô Quốc Linh
Tình Quê Ngô Quốc Linh
Về Quê Ngô Quốc Linh
Trên Dòng Sông Nhỏ Ngô Quốc Linh