Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh
Mưa Đêm Ngoại Ô Ngô Quốc Linh - Ân Thiên Vỹ
Áo Mới Cà Mau Ngô Quốc Linh
Đêm Tạ Từ Ngô Quốc Linh
Duyên Kiếp Cầm Ca Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Quanh Đây Mạnh Linh - Ngô Quốc Linh
Hết Duyên Ngô Quốc Linh
Nhật Ký Đời Tôi Ngô Quốc Linh
Mèo Hoang Ngô Quốc Linh
Tôi Xa Miền Trung Ngô Quốc Linh
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
Hoa cau vườn trầu Ngô Quốc Linh
Xuân viễn xứ Ngô Quốc Linh
Bến Cũ Đò Xưa Ngô Quốc Linh
Bài Ca Tết Cho Em Ngô Quốc Linh