Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Nước Mắt Mẹ Hiền Ngô Quốc Linh - Khánh Duy Khương
Nhớ Nhau Hoài Ngô Quốc Linh
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Ngày Cưới Em Ngô Quốc Linh
Ngại Ngùng Ngô Quốc Linh
Nếu Hai Đứa Mình Ngô Quốc Linh
Mười Năm Đợi Chờ Lâm Tuấn Anh - Ngô Quốc Linh
Mừng Tuổi Mẹ Ngô Quốc Linh
Mưa Trên Phố Huế Ngô Quốc Linh
Một Chuyến Xe Hoa Ngô Quốc Linh