Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Lặng Thầm Ngô Quốc Linh
Hương Thầm Ngô Quốc Linh
Hờn Trách Con Đò Ngô Quốc Linh
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
Hoàng Hôn Màu Tím Ngô Quốc Linh
Hoa Sứ Nhà Nàng Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Đơn Sơ Ngô Quốc Linh
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
Đường Tình Đôi Ngả Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh