Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Hoàng Hôn Màu Tím Ngô Quốc Linh
Hoa Sứ Nhà Nàng Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Hạnh Phúc Đơn Sơ Ngô Quốc Linh
Hai Quê Một Nỗi Niềm Khưu Huy Vũ - Ngô Quốc Linh
Đường Tình Đôi Ngả Ôn Bích Hà - Ngô Quốc Linh
Đừng Bỏ Anh Mà Đi Ngô Quốc Linh - Sơn Ngọc
Dòng Đời Ngô Quốc Linh
Đời Là Bể Dâu Ngô Quốc Linh