Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh
Dấu Chân Kỷ Niệm Ngô Quốc Linh
Đành Lòng Sao Em Ngô Quốc Linh
Cỏ Úa Ngô Quốc Linh
Chuyện Đêm Mưa Ngô Quốc Linh
Chuyện Ba Mùa Mưa Ngô Quốc Linh
Chiều Hạ Vàng Ngô Quốc Linh
Chị Tôi Ngô Quốc Linh
Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé Ngô Quốc Linh - Tuấn Khương
Ca Dao Tình Mẹ Ngô Quốc Linh
Lk Đừng Bỏ Anh Mà Đi - Hồng Nhan Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Hái Trộm Hoa Rừng Ngô Quốc Linh - Như Nguyệt
LK Đừng Bỏ Anh Mà Đi Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang
Nghịch cảnh đời em Huỳnh Nhật Huy - Diệp Hoài Ngọc