Huỳnh Nhật Huy - Ngô Quốc Linh

Thói Đời Là Thế Huỳnh Nhật Huy
Ngày Đá Đơm Bông Huỳnh Nhật Huy - Hoàng Tú Minh
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Huỳnh Nhật Huy - Hoàng Tú Minh
Đêm Huyền Diệu Huỳnh Nhật Huy
Đoạn Tuyệt (Remix) Huỳnh Nhật Huy
Anh Em Một Nhà Huỳnh Nhật Huy
Ca Dao Em Và Tôi Huỳnh Nhật Huy
Chiều Nhớ Huỳnh Nhật Huy
Bạc Trắng Lửa Hồng Huỳnh Nhật Huy
Buồn Tả Tơi Huỳnh Nhật Huy
Cát Bụi Cuộc Đời Huỳnh Nhật Huy
Lk Mẹ Huỳnh Nhật Huy - Tuấn Quang