Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ
Liên Khúc Duyên Kiếp Lê Sang - Lý Diệu Linh
Đêm Tâm Sự Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Tơ Hồng Se Duyên Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Phận Bạc Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Dòng Thư Mực Tím Lý Diệu Linh - Đoàn Minh
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
Thuyền Về Bến Xưa Trường Sơn - Lý Diệu Linh
Lỡ Mối Duyên Quê Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
Mưa Bụi 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Lan Và Điệp 1 Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Tân Cổ Bánh Bông Lan Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Con Đường Mang Tên Em Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Xin Thời Gian Qua Mau Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ