Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ

Chuyện Đêm Mưa Ân Thiên Vỹ
Ngày Buồn Lưu Ánh Loan - Ân Thiên Vỹ
Dấu Chân Kỷ Niệm Sơn Tuyền - Ân Thiên Vỹ
Chiều Thương Đô Thị Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Buồn Trong Kỷ Niệm Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Khuya Anh Đi Rồi Trang Mỹ Dung - Ân Thiên Vỹ
Đám Cưới Trên Đường Quê Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Vui Trong Ngày Cưới Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
Duyên Tình Thụy Vân - Ân Thiên Vỹ
Thuyền Hoa Hồng Phượng - Ân Thiên Vỹ
LK Áo Mới Cà Mau (Remix) Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ