Phạm Hồng Biển
Hãy Xứng Danh Việt Nam Phạm Hồng Biển
Chúc Ngày Mới Phạm Hồng Biển
Nơi Biển Hát Phạm Hồng Biển
Giai Điệu Tự Hào Phạm Hồng Biển
Cây Đàn Của Ông Phạm Hồng Biển
Bình Yên Tuổi Thơ Phạm Hồng Biển
Quán Trọ Phạm Hồng Biển
Trái Banh Kỳ Diệu Phạm Hồng Biển
Mai Con Về Phạm Hồng Biển
Mắt Chị (Full Mix Ver.) Phạm Hồng Biển
Quay Lại Thôi Phạm Hồng Biển