Đông Nguyễn

Ta Đã Từng Yêu Đông Nguyễn
Nếu Điều Đó Xảy Ra (Remix) Trần Xuân - Đông Nguyễn
Duyên Hồng Đông Nguyễn
Đời Là Như Thế Đông Nguyễn
Độc Thoại (remix) Đông Nguyễn
Em Cứ Đi Đi Đông Nguyễn
Không Phải Tại Chúng Mình Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn
Cho Vừa Lòng Em Lý Diệu Linh - Đông Nguyễn