Ưng Hoàng Phúc
Nếu Anh Được Em Yêu Lần Nữa Ưng Hoàng Phúc - HamLet Trương
Giai Điệu Mùa Xuân Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy
Cố Lên Sài Gòn Ưng Hoàng Phúc - Nhiều Ca Sĩ
Đời Cho Những Gì Ưng Hoàng Phúc - Khánh Jayz
Đời Cho Những Gì Ưng Hoàng Phúc
Ta Vẫn Còn Yêu Ưng Hoàng Phúc
Điều gì đến sẽ đến beat Ưng Hoàng Phúc - Phạm Quỳnh Anh
Tìm không ra lối Ưng Hoàng Phúc
Anh Sợ Ưng Hoàng Phúc
Em Không Còn Là Em Ưng Hoàng Phúc
LK Ai Khổ Vì Ai Ưng Hoàng Phúc - Lâm Chi Khanh