Huỳnh Thanh Vinh

Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Mưa Rừng Lưu Trúc Ly - Huỳnh Thanh Vinh
Bội Bạc Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Chuyện Tình Em Với Tôi Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thanh Vinh
Mãi Tìm Nhau Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Khuya Nay Anh Đi Rồi Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Yêu Thầm Hồng Quyên - Huỳnh Thanh Vinh
Lạnh Trọn Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Chuyện Đêm Mưa Huỳnh Thanh Vinh
Đêm Tóc Rối Huỳnh Thanh Vinh
Thuyền Xa Bến Đỗ Huỳnh Thanh Vinh
Khuya Nay Anh Đi Rồi Huỳnh Thanh Vinh
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thanh Vinh
Hoa Tím Người Xưa Huỳnh Thanh Vinh