Dương Kim Phượng

Hai Mùa Noel Dương Kim Phượng
Đà Lạt Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Dương Kim Phượng
Bài Thánh Ca Buồn Dương Kim Phượng
Kẻ Đến Sau Dương Kim Phượng
Vọng Kim Lang Dương Kim Phượng
Khóc Thầm Dương Kim Phượng
Sầu Lẻ Bóng Dương Kim Phượng
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân Dương Kim Phượng
Hoa Nở Về Đêm Dương Kim Phượng
Sang Ngang Dương Kim Phượng
Mãi Mãi Bên Anh Dương Kim Phượng
Xin Còn Gọi Tên Nhau Dương Kim Phượng
Xa Rồi Mùa Đông Dương Kim Phượng
Biển Cạn Dương Kim Phượng