Phạm Nhật Bu
Cutie Boy (Acoustic Ver.) Phạm Nhật Bu - Vamp
Cutie Boy Phạm Nhật Bu - Vamp
Tiếng Yêu Ngày Mưa Phạm Nhật Bu
Em Nghe Tình Tôi Phạm Nhật Bu
Một Chiều Cuối Tuần Phạm Nhật Bu - Anh Quang
5Ting Việt Nam Phạm Nhật Bu
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03