Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Cô Độc Quốc Bảo - Trini
Bỏ Quên Quốc Bảo - Trini
Vỡ Giấc Mơ Đôi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Vắng Anh Quốc Bảo - Trini
Say Quốc Bảo - Trini
Một Cơn Mơ Qua Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Bơ Vơ Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt