...
Nơi Chân Mây Cuối Trời Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
...
Thời Khắc Dài Quốc Bảo - Dạ Ngân
...
Em Ở Đâu Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Xin Lỗi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Tình Khúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Tình Ca Phố Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Những Câu Chuyện Cũ Mèm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Đền Nhau Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Có Lúc Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Võ Lê Vy
...
Tim Anh Trôi Về Em Lê Hiếu - Quốc Bảo
...
Tình Trầm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Cám Ơn Một Đóa Xuân Ngời Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
...
Chờ Em Nơi Thềm Trăng Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt