Trọng Hiếu
Am I Clear? Tóc Tiên - Trọng Hiếu
20 Phút Trọng Hiếu - Nimbia
Yêu Là Trọng Hiếu
Vì Anh Là Vậy Trọng Hiếu
Peter Pan Trọng Hiếu
Vẽ Thế Giới Trọng Hiếu
Nối Lại Tình Xưa Trọng Hiếu - Hoàng Hoa