Hoàng Minh Thắng

Có Duyên Không Nợ Hoàng Minh Thắng
Cây Cầu Dừa Hoàng Minh Thắng
Giọt Lệ Sầu Hoàng Minh Thắng
Thương Người Xa Xứ Hoàng Minh Thắng
Mất Nhau Rồi Hoàng Minh Thắng
Lại Nhớ Người Yêu Hoàng Minh Thắng
Bến Đò Năm Xưa Hoàng Minh Thắng
Gặp Nhau Làm Ngơ Hoàng Minh Thắng
Linh Hồn Tượng Đá Hoàng Minh Thắng
Miền Trung Yêu Dấu Hoàng Minh Thắng
LK Tình Ca Quê Hương Hoàng Minh Thắng
Chiếc Bóng Đơn Côi Hoàng Minh Thắng