...
Thành Thật Khó Quá Không Em Tường Quân - Lương Hồng Sinh
...
...
Thành Thật Quá Khó Phải Không Em Tường Quân - Lương Hồng Sinh
...
...
...
Anh Không Khóc Đâu Tường Quân
...
Chẳng Thuộc Về Anh Tường Quân
...
...
...
Chỉ vì quá yêu em Tường Quân
...
Bên Anh Em Không Hạnh Phúc Tường Quân - Đường Hưng
...
...
...
...