Bé Phan Hiếu Kiên

Tết ơi Tết Bé Phan Hiếu Kiên
Đầu xuân chúc phúc Bé Phan Hiếu Kiên
Thế giới yêu thương Bé Phan Hiếu Kiên
Mùa xuân em hát Bé Phan Hiếu Kiên
Tuổi Thơ Hồn Nhiên Bé Phan Hiếu Kiên
Miền Biển Quê Em Bé Phan Hiếu Kiên
Hè Ơi Rộn Rã Tiếng Ve Bé Phan Hiếu Kiên
Giọt Mưa Và Em Bé Bé Phan Hiếu Kiên
Cái Patin Bé Phan Hiếu Kiên
Bố Em Là Nhạc Sĩ Bé Phan Hiếu Kiên
Bé Vui Khỏe Bé Phan Hiếu Kiên
Bắt Được Chú Ve Bé Phan Hiếu Kiên
Bạn Đã Thấy Ve Chưa Bé Phan Hiếu Kiên
Bài Học Đầu Tiên Bé Phan Hiếu Kiên