Bằng Kiều - Anh Khang

Mẹ Yêu Con Anh Khang
Đi Học Anh Khang - Tạ Quang Thắng
Chầm Chậm Đi Nhé Anh Khang - Vương Dung
Cò Lả Anh Khang
Em Yêu Anh Anh Khang - Thùy Chi
Thành Phố Buồn Ngọc Anh - Anh Khang
Tiếng Gió Hát Anh Khang - Vương Dung
Ngứa Cổ Hát Chơi Anh Khang - Vương Dung