Thu Hằng - Minh Nguyễn
Thà trắng thà đen Minh Nguyễn - Hồng Phượng
Đừng nói xa nhau Minh Nguyễn - Cẩm Hường