Dương Hồng Loan
Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu Đoàn Minh - Dương Hồng Loan
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
Vùng Lá Me Bay Dương Hồng Loan
Út Điệu Dương Hồng Loan
Xuân Đẹp Làm Sao Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan
Tuyết Lạnh Dương Hồng Loan - Hữu Khương
Trăng Về Thôn Dã Dương Hồng Loan
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
Tình Vội Chia Ly Duy Trường - Dương Hồng Loan
Tình Dã Tràng Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Thấm thía

Tống Gia Vỹ

02
Gửi Về Quan Họ

Bảo Ngoan - Phạm Lực

04
Đạo Làm Con

Quách Beem

05
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03