Huyền Huỳnh - Huỳnh Cảnh

Tình Ta Hoàng Hôn Huyền Huỳnh
Nơi Ta Thuộc Về Nhau Huyền Huỳnh - Vũ Trà
Passionate Tango Huyền Huỳnh
Sẽ Không Còn Mùa Đông Tuấn Huy - Huyền Huỳnh