Phạm Thanh Thảo

Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
Cô Bạn Học Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Ngoi Sao Con Lai Dương Ngọc Thái - Phạm Thanh Thảo
Vở Kịch Buồn Phạm Thanh Thảo
Trang Giấy Trắng (Dance) Phạm Thanh Thảo
Tay Anh Nắm Tay Em (Dance) Phạm Thanh Thảo
Mong Manh Phạm Thanh Thảo
Mong Manh (Dance) Phạm Thanh Thảo
Lạc Mất Nhau Phạm Thanh Thảo
Em Đã Yêu Anh Phạm Thanh Thảo
Đạo Làm Con Phạm Thanh Thảo
Giá Anh Không Tồn Tại Phạm Thanh Thảo