Nhã Ca

Bạc Trắng Lửa Hồng Khánh Duy - Nhã Ca
Ai Cho Tôi Tình Yêu Khánh Duy - Nhã Ca
Tấm ảnh không hồn Nhã Ca - Vũ Tuấn
Người ngoài phố Nhã Ca - Vũ Tuấn
Đêm lạnh chùa hoang Nhã Ca - Vũ Tuấn
Cho vừa lòng em Nhã Ca - Vũ Tuấn
Bạc trắng lửa hồng Nhã Ca - Vũ Tuấn
Xóm đêm Nhã Ca - Vũ Tuấn
Thương hoài ngàn năm Nhã Ca - Vũ Tuấn
Sầu lẻ bóng Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nửa hồn thương đau Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nỗi buồn gác trọ Nhã Ca - Vũ Tuấn
Nhớ người yêu Nhã Ca - Vũ Tuấn
Ngày vui qua mau Nhã Ca - Vũ Tuấn
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05