Lý Thu Thảo

Trộm Nhìn Nhau Lý Thu Thảo
Tình Đẹp Lý Thu Thảo
Nha Trang Ngày Về Lý Thu Thảo
Căn Nhà Màu Tím Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Tuyết lạnh Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Tình bơ vơ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Nhớ Nhau (Live) Lý Thu Thảo