Mỹ Linh

Sao Ut No Voi Lay Chong Mỹ Linh - Dư Anh
Và Cơn Mưa Tới (Live) Mỹ Linh - Minh Thùy Idol
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05