Châu Việt Cường - Lâm Chấn Khang

Tội Tình Lâm Chấn Khang - Khưu Huy Vũ
Chúng Ta Là Anh Em Tốt Akira Phan - Lâm Chấn Khang
Hai Thằng Bạn Lâm Chấn Huy - Lâm Chấn Khang
Trái Tim Đàn Ông Châu Việt Cường - Lâm Chấn Huy
Điếu Thuốc Tàn Lâm Chấn Khang
Nhớ Kẻ Phụ Tình Lâm Chấn Khang
Mekolor Lâm Chấn Khang
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05