Nguyễn Thành Viên

Về Xứ Nghệ Cùng Anh Nguyễn Thành Viên
Thương Lắm Trà Giang Nguyễn Thành Viên
Thương Lắm Miền Trung Ơi Nguyễn Thành Viên
Mưa Chiều Miền Trung Nguyễn Thành Viên
Người Tình Và Quê Hương Nguyễn Thành Viên
Lỡ Mối Duyên Quê Nguyễn Thành Viên - Ut Nhi Mino
LK Nhạc Quê Hương Nguyễn Thành Viên
Chúc Xuân Nguyễn Thành Viên
Tâm Sự Nàng Xuân Nguyễn Thành Viên
Mẹ Mong Xuân Về Nguyễn Thành Viên
Bài Ca Tết Cho Em Phương Kiều - Nguyễn Thành Viên
Hỏi Vợ Ngoại Thành Nguyễn Thành Viên
Thao Thức Vì Em Nguyễn Thành Viên
Thuyền Hoa Nguyễn Thành Viên
Đắp Mộ Cuộc Tình Nguyễn Thành Viên