Hà Huy Hiếu
Tìm Lại Chân Lý Hà Huy Hiếu
Hết Thời Yêu Hà Huy Hiếu
Trân Quý Hà Huy Hiếu
Dấu Chân Hà Huy Hiếu
Sẽ Là Tốt Hơn Hà Huy Hiếu
Sau Hôm Nay Hà Huy Hiếu
Phai Nắng Hà Huy Hiếu - Nguyễn Trọng Hà