Đức Anh - VRT
Phận Duyên Đức Anh - Huy Vạc
Kiểu Gì Chả Mất Đức Anh - Lil Zpoet
Hồi Ức Đức Anh - VRT
Cùng Anh Ngọc Dolil - VRT
Vô Thường Nhiều ca sĩ
Người Được Lựa Chọn Dũng Joon - Đức Anh
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
bình yên nhé

Cao Thái Sơn

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Ba Kể Con Nghe

Hồ Gia Hùng - Gia Quý

07
Lửng Lơ

Nhiều ca sĩ

08