Đức Anh - VRT

Vậy Là Yêu Đức Anh
Phận Duyên Đức Anh - Huy Vạc
Kiểu Gì Chả Mất Đức Anh - Lil Zpoet
Hồi Ức Đức Anh - VRT
Cùng Anh Ngọc Dolil - VRT
Vô Thường Nhiều ca sĩ
Người Được Lựa Chọn Dũng Joon - Đức Anh
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03