Giang Bích Ngọc

Vu Lan nhớ mẹ Giang Bích Ngọc
Vọng cổ buồn Giang Bích Ngọc
Trách ai vô tình Giang Bích Ngọc
Tiếng thạch sùng Giang Bích Ngọc
Nhớ nhau hoài Giang Bích Ngọc
Áo mới Cà Mau Giang Bích Ngọc