Lương Bích Hữu - Vũ Đặng Quốc Việt

Mơ Giấc Mơ Tương Phùng Huy Luân - Vũ Đặng Quốc Việt
Em Chưa Từng Biết Tên Vũ Đặng Quốc Việt - Võ Lê Vy
Empty Vũ Đặng Quốc Việt
Introduce Vũ Đặng Quốc Việt
By Myself Vũ Đặng Quốc Việt
Dreamers Vũ Đặng Quốc Việt
Melt Vũ Đặng Quốc Việt
Midnight Vũ Đặng Quốc Việt
Raindrop Vũ Đặng Quốc Việt
TikTok Vũ Đặng Quốc Việt
Hyaline Vũ Đặng Quốc Việt
Wuthering Heights Vũ Đặng Quốc Việt
Tình Đầu Vũ Đặng Quốc Việt
Thưa Mẹ Con Về Trương Thảo Nhi - Vũ Đặng Quốc Việt
Chào Nhé... Vũ Đặng Quốc Việt - Đông Hùng Idol
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06