Lê Sang - Lưu Ánh Loan

Nói Với Người Tình Lê Sang - Anh Kim
Tâm Sự Với Anh Lê Sang - Kim Loi
Thương Về Miền Đất Lạnh Lê Sang - Pham Minh Thuan
Bên Em Mùa Xuân Lê Sang - Thu Tien
Những Ngày Xưa Thân Ái Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Đừng Nói Xa Nhau Nhiều ca sĩ
Anh Sáu Về Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
Giờ Xa Lắm Rồi Lê Sang - Dương Hồng Loan
Nhớ Về Hội Lim Lê Sang - Kim Chi
Giận Mà Thương Lê Sang - Kim Chi