Lê Sang - Lưu Ánh Loan

Mộng Ước Đôi Ta Lê Sang - Lưu Ánh Loan
LK Xác Pháo Nhà Ai Lê Sang - Hồng Quyên
Liên Khúc Duyên Kiếp Lê Sang - Lý Diệu Linh
Hẹn Câu Đá Vàng Mỹ Hạnh - Lê Sang
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Yêu Người Chung Vách Lê Sang - Dương Hồng Loan
Yêu Dấu Hà Tiên Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Mặn Mà Lê Sang - Dương Hồng Loan
Qua Cầu Cửa Đại Lê Sang - Dương Hồng Loan