Hoàng Minh Thắng

Bần Hoàng Minh Thắng
Thương Về Cố Đô Hoàng Minh Thắng
Hai Lối Mộng Hoàng Minh Thắng
Thua Một Người Dưng Hoàng Minh Thắng
Biển Tình Hoàng Minh Thắng
Lạy Phật Quan Âm Hoàng Minh Thắng
Nội Tôi Hoàng Minh Thắng
Ru Nửa Vầng Trăng Hoàng Minh Thắng
Đắp Mộ Cuộc Tình Hoàng Minh Thắng
Gõ Cửa Trái Tim Hoàng Minh Thắng
Nhớ Người Yêu Hoàng Minh Thắng
Xin Thời Gian Qua Mau Hoàng Minh Thắng
Thuyền Xa Bến Đỗ Hoàng Minh Thắng
Cỏ Úa Hoàng Minh Thắng
Chim Trắng Mồ Côi Hoàng Minh Thắng