Hoài Phương

Ta Chẳng Còn Ai Thanh Thảo - Hoài Phương
Có Quên Được Đâu Thanh Thảo - Hoài Phương
Em Mơ Hoài Phương
Việt Nam Ơi Hoài Phương
Dòng Máu Anh Hùng Hoài Phương