LÂM HOÀNG NGHĨA
Căn Nhà Màu Tím Lâm Hoàng Nghĩa - Dạ Thảo My
Còn Mãi Lời Ru Lâm Hoàng Nghĩa
Bài Ca Tết Cho Em Lâm Hoàng Nghĩa
Đổi Thay Lâm Hoàng Nghĩa
Bến Sông Buồn Lâm Hoàng Nghĩa
Gọi Đò Lâm Hoàng Nghĩa
Giọt Lệ Đài Trang Lâm Hoàng Nghĩa
Một Lần Dang Dở Lâm Hoàng Nghĩa
Nắng Chiều Lâm Hoàng Nghĩa
Vòng Tay Lỡ Làng Lâm Hoàng Nghĩa
Sao em nỡ vô tình Lâm Hoàng Nghĩa
Mẹ Ơi Con Sẽ Về Lâm Hoàng Nghĩa
Biết Nói Gì Đây LÂM HOÀNG NGHĨA
Hoa Tím Người Xưa LÂM HOÀNG NGHĨA
Sắc Màu Mùa Xuân LÂM HOÀNG NGHĨA