Yanbi - Bueno - TMT

Vu Vơ Yanbi - JayTee
Đến Khi Nào Yanbi - JC Hưng
Đêm Nhớ Em Yanbi - Vinc
Tìm Về Yanbi - Mr T
Vu Vơ 2 Nhiều ca sĩ
You Have Somebody Else Nam Cường - Yanbi
Anh Đi Tìm Em Yanbi - Bueno
About You Yanbi - Da Vickie
Em Không Quay Về (Beat) Yanbi - Hoàng Tôn
Phép Màu Yanbi - Sĩ Thanh
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05