Nguyễn Duyên Quỳnh

Bài Hát Ru Của Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Bàn Tay Của Cha Nguyễn Duyên Quỳnh
Cây Đàn Của Bố Nguyễn Duyên Quỳnh
Con Nợ Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Cha Và Con Gái Nguyễn Duyên Quỳnh
Hoa Hồng Hoa Trắng Nguyễn Duyên Quỳnh
Khi Vắng Mẹ Nguyễn Duyên Quỳnh
Mỗi Ngày Con Nhận Ra Nguyễn Duyên Quỳnh
Nửa Ổ Bánh Mì Thừa Nguyễn Duyên Quỳnh
Ngủ Đi Con Nguyễn Duyên Quỳnh
Phía Sau Lưng Cha Nguyễn Duyên Quỳnh
Xuân Tươi Hạnh Phúc Nguyễn Duyên Quỳnh
Cánh Hải Âu Nguyễn Duyên Quỳnh
Bức Tranh Màu Thơ Nguyễn Duyên Quỳnh
Sống Vươn Cao Tiêu Châu Như Quỳnh - Nguyễn Duyên Quỳnh