Mai Yến Chi

Biển Tình Mai Yến Chi
Duyên Xuân Mai Yến Chi
Về Quê Ăn Tết Mai Yến Chi
Xin Lỗi Anh Anh Tâm - Mai Yến Chi
Tơ duyên Phùng Ngọc Huy - Mai Yến Chi
Chuyện ba mùa mưa Dương Hạo Duy - Mai Yến Chi
Nàng sơn ca Mai Yến Chi
Lý Cái Cửa Mai Yến Chi
Đoản Xuân Ca Mai Yến Chi
Xuân Tình Mai Yến Chi
Xuân tình Hữu Thọ - Mai Yến Chi
Xuân quê tôi Hữu Thọ - Mai Yến Chi