Lê Sang - Trí Quang - Lê Như

Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
Thiên Duyên Tiền Định Lê Như - Dũng Nhí